• Едукативни семинар за студенте, Институт за трансфузију крви Србије и Црвени крст Србије

  Ваша локацијаИнститут за ... / Добровољно давање крви /
  04. март 2019.

  Едукативни семинар за студенте, представнике факултета Београдског
  Универзитета, седамнаести пут организовали су Институт за трансфузију крви
  Србије и Црвени крст Србије. Семинар је организован у хотелу „Уб“ у периоду од 1.
  до 3. марта 2019. уз велику подршку Општине Уб и Црвног крста Уб.
  Кроз предавања, активну дискусију и радионице, 36 студената је стекло основне
  информације о активностима Црвеног крста, као и знање о основним принципима добровољног давања крви, начинима и стратегијама промоције давалаштва и практичним потешкоћама реализације акције на терену.
  Семинар има за циљ мотивацију и обучавање студената да се у својству наших
  волонтера ангажују на својим матичним факултетима, промовишу давалаштво
  крви, планирају и помажу у реализацији акција добровољног давања крви које се организују на факултетима у сваком семестру.
  Након семинара очекујемо да ће студенти стечена знања одмах практично
  применити на предстојећим акцијама и да ће ниво давалаштва крви у сутдентској популацији подићи на виши ниво.