• Издавачка делатност

  Ваша локацијаИнститут за ... / Усавршавање и едукација /
  Билтен за трансфузиологију Билтен за трансфузиологију
  Клиничка трансфузиологија Клиничка трансфузиологија
  Библиографија ИТКС 1944-2004. Библиографија ИТКС 1944-2004.
  Вадемецум Вадемецум
  Монографија 1944-1994 Монографија 1944-1994
  Стабилни лекови добијени из хумане плазме Стабилни лекови добијени из хумане плазме
  Збирка прописа о служби за трансфузију крви Збирка прописа о служби за трансфузију крви
  Библиографија ИТКС 1995-2004. Библиографија ИТКС 1995-2004.

   

   

    

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Институт за трансфузију крви Србије издаје стручни часопис под називом "Билтен за трансфузиологију", медицински часопис Удружења трансфузиолога Србије и Српско лекараског друштва, у коме се објављују научни и стручни радови из области трансфузиологије и других сродних грана медицине.

  Први број часописа је објављен 1954. године. Од тада, Билтен излази непрекидно 53 године, два пута годишње.

  Билтен за трансфузиологију спада у категорију примарних, индексираних научних публикација. Радови подлежу рецензији, а сажеци се штампају на енглеском језику.

  Главни и одговорни уредници овог угледног медицинског часописа били су др Бранимир Симоновић, прим. др Будимир Динић, акад. проф. др Станоје Стефановић, а садашњи главни и одговорни уредник је Академик проф. др Бела Балинт.

  Од 2000. год. штампање Билтена потпомаже Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије.

  Часопис Билтен за трансфузиологију од 2007. године налазиће се у електронској форми на сајту Народне библиотеке Србије у оквиру заједничког пројекта „Израда Српско цитатног индекса" са Министарством науке средине Републике Србије.

  О самом часопису више података можете наћи на сајту Српско лекарског друштва  www.sld.org.rs 

  Е-маил адреса часописа на коју се могу слати радови: bilten.transfuziologija@gmail.com

  Поред редовног издавања Билтена, Институт је учествовао у издавању књига, уџбеника, монографија, библиографија и брошура из своје делатности.

  Институт располаже богатом и стручном библиотеком, са преко 1000 домаћих и иностраних публикација.