• Континуирана медицинска едукација - 2019. година

  Ваша локацијаИнститут за ... / Усавршавање и едукација /

   

  Према одлуци Здравственог савета Србије о акредитацији програма КМЕ бр. 153-02-3645/2018-01 у јануарском року 2019. године,  акредитовани су стручни састанци  који ће се одржати у свечаној сали Института за трансфузију крви Србије.

   

   

  Одржана предавања у 2019. години

  14.03.2019. у 13 h

  Стручни састанак акредитован под бројем А-1-137/19, доноси 2 бода предавачу и 1 бод слушаоцу.

  Наслов теме: Трансфузијске реакције и догађаји

  Предавање: Трансфузијске реакције и догађаји, др Бранислава Васиљевић Јовановић, Институт за трансфузију крви Србије 

  28.03.2019. u 13 h

  Стручни састанак акредитован под бројем А-1-132/19, доноси 2 бода предавачу и 1 бод слушаоцу.

  Наслов теме: Трансфузиолошко збрињавање болесника са траумом применом ROTEM-a

  Предавање: Трансфузиолошко збрињавање болесника са траумом применом ROTEM-a, др Радован Динић,  Институт за трансфузију крви Србије 

  05.04. 2019. u 13 h

  Стручни састанак акредитован под бројем А-1-135/19, доноси 2 бода предавачу и 1 бод слушаоцу.

  Наслов теме: Екстерна међулабораторијска испитивања у процени квалитета рада лаборaторије за испитивање и контролу крви давалаца

  Предавање: Екстерна међулабораторијска испитивања у процени квалитета рада лабораторије за испитивање и контролу крви давалаца, др Милица Дукић Новаковић, Институт за трансфузију крви Србије 

  09.05.2019.   u 13 h

  Стручни састанак акредитован под бројем А-1-133/19, доноси 2 бода предавачу и 1 бод слушаоцу.

  Наслов теме: Анализа резултата потврдног тестирања добровољних давалаца крви на маркере трансфузијских трансмисивних болести

  Предавање: Анализа резултата потврдног тестирања добровољних давалаца крви на маркере трансфузијских трансмисивних болести, др Васа Дамјановић, Институт за трансфузију крви Србије 

  23.05.2019. u 13 h

  Стручни састанак акредитован под бројем А-1-136/19, доноси 2 бода предавачу и 1 бод слушаоцу.

  Наслов теме: Значај спровођења екстерних лабораторијских контрола код тестирања давалаца крви на маркере трансфузијских трансмисивних болести 

  Предавање: Значај спровођења екстерних лабораторијских контрола код тестирања давалаца крви на маркере трансфузијских трансмисивних болести, др Ирина Антонијевић, Институт за трансфузију крви Србије 

   

  06.06. 2019. u 13 h

  Стручни састанак акредитован под бројем А-1-134/19, доноси 2 бода предавачу и 1 бод слушаоцу.

  Наслов теме: Значај доказивања антиеритроцитних антитела код трудница

  Предавање: Значај доказивања антиеритроцитних антитела код трудница, др Ивана Радовић, Институт за трансфузију крви Србије