• Историјат

  Ваша локацијаИнститут за ... / О нама / Историјат

   

  Оснивање Завода за трансфузију крви Србије 

  Претече:

  • Хируршко одељење Државне болнице у Београду-1934. (прва организована служба давања крви у Србији)
  • Централни хигијенски завод -25.06.1936. (Одсек за трансфузију крви и контролу давалаца)

  Оснивање Завода за трансфузију крви: 24.10.1944.године

  Статус:  

  • Савезна војна установа 24.10.1944.
  • Савезна цивилна установа 10. 1945.
  • Републичка цивилна установа 03. 1946.

  Седиште:

  • Зграда Централног хигијенског завода
  • Просторије Одсека за трансфузију крви (1936-1944)

  Делатност:  

  • Прикупљање крви од бораца учесника НОР-а до 1945.
  • Прикупљање крви од давалаца са бенефицијама до 1951.
  • Тестирање ABO система крвних група

  Први руководилац

  • Др Димитрије Калић

  Први лекари

  • Др Катарина Костић
  • Др Будимир Динић
  • Др Бранимир Симоновић

  Први медицински техничари

  • Вукосава Калчишков
  • Илија Калчишков
  • Бранка Симоновић

  Важни догађаји

  • 1951. - Обављено пресељење Завода у Ул. Свети Сава бр. 39
   - Започето организовано прикупљање крви од неплаћених,добровољних давалаца у сарадњи са ЦК  Југославије
   - Почело рутинско тестирање Rh система крвних група
   - Почело рутинско извођење тестова компатибилности
   - Почело рутинско тестирање крви давалаца на сифилис
  • 1953. - На терен излази прва мобилна екипа - у селу Лешница крај Лознице
   - Отворен је Центар за израду суве плазме
   - Први пут су припремљене компоненте крви (Концентровани еритроцити, Опрани еритроцити, Тромбоцити)
  • 1954. - Први пут су произведени стабилни крвни продукти- албумин и гамаглобулин
   - Започело се сопственом производњом тест реагенаса -  Coombs-ov серум и Anti-D тест серум
   - Почело се са систематским тестирањем крвних група трудница (у АBO систему), а од 1958. и у Rh систему
   - Објављен је први број Билтена за трансфузиологију
  • 1957. - Формирана је лабораторија за коагулацију
  • 1960. - Установљена је специјализација из трансфузиологије
  • 1963. - Формиран је Центар за хемофилију
  • 1965. - Одбрањена је прва докторска дисертација
  • 1967. - Припремљен је први криопреципитат-једна од лабилних крвних компоненти
  • 1970. - Почело се са рутинским тестирањем давалаца на ХБВ (хепатитис Б вирус)
  • 1972. - Формирана је лабораторија за ХЛА типизацију ткива
  • 1974. - Основан је Одсек за плазмаферезе, цитаферезе и амбулантне трансфузије
  • 1979/80 - Формирана је Катедра за трансфузиологију
  • 1980. - Обављене су прве терапијске плазмаферезе сензибилисаних трудница
  • 1984. - Формирана је Реферална лабораторија за имунохематолошке анализе
  • 1987. - Формирано је Одељење за клиничку трансфузиологију
   - Почело се рутинским тестирањем давалаца крви на ХИВ- вирус СИДЕ
  • 1989. - Уведен је информациони систем
  • 1994. - Обављене су прве интраутерусне трансфузије
   - Почело се са рутинским тестирањем давалаца крви на ХЦВ (хепатитис Ц вирус)
  • 1996. - Основана је Секција за трансфузиологију СЛД
  • 2003. - Формирана је PCR лабораторија у оквиру Одељења за ХЛА типизацију ткива 

  Директори Института од оснивања до данас

  • Др Димитрије Калић 1944-1945.
  • Др Миодраг Марковић 1945-1951.
  • Прим. Др Јерина Паула Лах 1951-1969.
  • Прим. Др Будимир Динић 1969-1973.
  • Прим. Др Живадин Ђорђевић 1973-1979.
  • Прим. Др Вукман Глигоровић 1979-2001.
  • Др сц. мед. Градимир Богдановић 2001-2004.
  • Др Снежана Драшковић 2004-2010.
  • Др сц. мед. Снежана Срзентић 2010-2015.
  • Др сц. мед. Градимир Богдановић 2015-2019.
  • Др Весна Мијуцић 2019 -