• Радно време пријемне лабораторије

  Ваша локацијаИнститут за ... / Услуге и производи /

   

  Пријем пацијената и узорака за одређивање крвне групе

  Радним даном 8-15 часова и суботом 8-13 часова

  Пауза од 10 часова до 10:30 часова

  Телефон за информације: 3812-839

  Преузимање резултата сваког радног дана (понедељак-петак) од 08 до 15 часова, суботом од 08-12 часова.

   

  Неопходна документа за кориснике услуга:

  - лична карта или други документ са сликом на важеће презиме

  - оригинал и фотокопија упута (важи за труднице и за пацијенте који на истом упуту поред тражене анализе крвне групе имају и анализу фактора коагулације)

  - оверена здравствена књижица

  Пријем пацијента за испитивање поремећаја коагулације

  Радним даном од 8-10 часова и суботом само информације 8-11 часова
  Пауза од 10 часова до 10:30 часова
  Телефон за информације и заказивање 3812-757

  Пријем пацијената за контролу оралне антикоагулантне терапије

  Примају се искључиво пацијени са листе у заказаном термину
  Телефон за информације и заказивање 3812-837

  Пријем пацијената за исптивање хемофилија, тромбофилија, von Willebrand фактора и лупус антикоагуланса

  У заказаном термину. телефон за информације и заказивање 3812-757

  Пријем пацијената и узорака за типизацију ткива (ХЛА типизацију)

  У заказаном термину
  Телефон за информације и заказивање 3812-763, 3812-764

  Пријем пацијената и узорака за имунохемијска испитивања

  Радним даном 8-15 часова и суботом 8-12 часова
  Телефон за информације 3812-769

  Пријем пацијената и узорака за биохемијска испитивања

  Радним даном 8-10 часова и суботом 8-12 часова
  Телефон за информације 3812-774 или суботом 3812-839