• Издавачка делатност

  Ваша локација Институт за трансфузију крви Србије / Усавршавање и едукација / Издавачка делатност

   

  Институт за трансфузију крви Србије издаје стручни часопис под називом "Билтен за трансфузиологију", медицински часопис Удружења трансфузиолога Србије и Српско лекараског друштва, у коме се објављују научни и стручни стручни радови из области трансфузиологије и других сродних  грана медицине.

  Први број часописа је објављен 1954. године. Од тада, Билтен излази непрекидно 53 године, два пута годишње.

  Билтен за трансфузиологију спада у категорију примарних, индексираних научних публикација. Радови подлежу рецензији, а сажеци се штампају на енглеском језику.

  Главни и одговорни уредници овог угледног медицинског часописа били су др Бранимир Симоновић, прим. др Будимир Динић, акад. проф. др Станоје Стефановић, а садашњи главни и одговорни уредник је Академик проф. др Бела Балинт.

  Од 2000. год. штампање Билтена потпомаже Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије.

  Часопис Билтен за трансфузиологију од 2007. године налазиће се у електронској форми на сајту Народне библиотеке Србије у оквиру заједничког пројекта „Израда Српско цитатног индекса" са Министарством науке средине Републике Србије.

  О самом часопису више података можете наћи на сајту Српско лекарског друштва  www.sld.org.rs 

  Е-маил адреса часописа на коју се могу слати радови: bilten.transfuziologija@gmail.com

  Поред редовног издавања Билтена, Институт је учествовао у издавању књига, уџбеника, монографија, библиографија и брошура из своје делатности.

  Институт располаже богатом и стручном библиотеком, са преко 1000 домаћих и иностраних публикација.

  Klinička transfuziologija Klinička transfuziologija
   
  Имунохематолошки и клинички значај крвних група Имунохематолошки и клинички значај крвних група
  Стабилни лекови Стабилни лекови
  Библиографија ИТКС 1994-2004. Библиографија ИТКС 1994-2004.
  Библиографија ИТКС 1995-2004. (цд издање) Библиографија ИТКС 1995-2004. (цд издање)
  Вадемекум Вадемекум
  Практикум из трансфузиологије Практикум из трансфузиологије
  Збирка прописа Збирка прописа
  Mонографија ЗТКС 1944-1994. Mонографија ЗТКС 1944-1994.
  Монографија ЗТКС 1944-1974. Монографија ЗТКС 1944-1974.
  Монографија ЗТКС 1944-1965. Монографија ЗТКС 1944-1965.
  Библиографија 1994. Библиографија 1994.
  Билтен за трансфузиологију Билтен за трансфузиологију