• Континуирана медицинска едукација - 2019. година

  Ваша локација Институт за трансфузију крви Србије / Усавршавање и едукација / Континуирана медицинска едукација / Континуирана медицинска едукација - 2019. година

  Према одлуци Здравственог савета Србије о акредитацији програма КМЕ бр. 153-02-3645/2018-01) у јулском року 2019. године,  акредитовани су стручни састанци  који ће се одржати у свечаној сали Института за трансфузију крви Србије. 

   

  Одржана предавања у 2019. години

  14.03.2019. у 13 h

  Стручни састанак акредитован под бројем А-1-137/19, доноси 2 бода предавачу и 1 бод слушаоцу.

  Наслов теме: Трансфузијске реакције и догађаји

  Предавање: Трансфузијске реакције и догађаји, др Бранислава Васиљевић Јовановић, Институт за трансфузију крви Србије 

  28.03.2019. u 13 h

  Стручни састанак акредитован под бројем А-1-132/19, доноси 2 бода предавачу и 1 бод слушаоцу.

  Наслов теме: Трансфузиолошко збрињавање болесника са траумом применом ROTEM-a

  Предавање: Трансфузиолошко збрињавање болесника са траумом применом ROTEM-a, др Радован Динић,  Институт за трансфузију крви Србије 

  05.04. 2019. u 13 h

  Стручни састанак акредитован под бројем А-1-135/19, доноси 2 бода предавачу и 1 бод слушаоцу.

  Наслов теме: Екстерна међулабораторијска испитивања у процени квалитета рада лаборaторије за испитивање и контролу крви давалаца

  Предавање: Екстерна међулабораторијска испитивања у процени квалитета рада лабораторије за испитивање и контролу крви давалаца, др Милица Дукић Новаковић, Институт за трансфузију крви Србије 

  09.05.2019.   u 13 h

  Стручни састанак акредитован под бројем А-1-133/19, доноси 2 бода предавачу и 1 бод слушаоцу.

  Наслов теме: Анализа резултата потврдног тестирања добровољних давалаца крви на маркере трансфузијских трансмисивних болести

  Предавање: Анализа резултата потврдног тестирања добровољних давалаца крви на маркере трансфузијских трансмисивних болести, др Васа Дамјановић, Институт за трансфузију крви Србије 

  23.05.2019. u 13 h

  Стручни састанак акредитован под бројем А-1-136/19, доноси 2 бода предавачу и 1 бод слушаоцу.

  Наслов теме: Значај спровођења екстерних лабораторијских контрола код тестирања давалаца крви на маркере трансфузијских трансмисивних болести 

  Предавање: Значај спровођења екстерних лабораторијских контрола код тестирања давалаца крви на маркере трансфузијских трансмисивних болести, др Ирина Антонијевић, Институт за трансфузију крви Србије 

  06.06. 2019. u 13 h

  Стручни састанак акредитован под бројем А-1-134/19, доноси 2 бода предавачу и 1 бод слушаоцу.

  Наслов теме: Значај доказивања антиеритроцитних антитела код трудница

  Предавање: Значај доказивања антиеритроцитних антитела код трудница, др Ивана Радовић, Институт за трансфузију крви Србије 

  19.09.2019. у 13 часова  

  Стручни састанак акредитован под бројем А-1-2067/19, доноси 2 бода предавачу и 1 бод слушаоцу. 
   
  Наслов теме: Примена концентрата фибриногена код крварећих болесника
   
  Предавање: Примена концентрата фибриногена код крварећих болесника, др Бранислава Васиљевић Јовановић,  Институт за трансфузију крви Србије

  03.10.2019. у 13 часова   

  Стручни састанак акредитован под бројем А-1-2069/19, доноси 2 бода предавачу и 1 бод слушаоцу. 

  Наслов теме: Претрага регистра типизираних давалаца крви-резултати једногодишњег праћења
   
  Предавање: Претрага регистра типизираних давалаца крви-резултати једногодишњег праћења, др Људмила Стаменић, Институт за трансфузију крви Србије

  17.10.2019. у 13 часова  

  Стручни састанак акредитован преко удружења АРТ, за медицинске сестре и техничаре, чланове удружења АРТ, под бројем Д-1835/19, доноси 2 бода предавачу и 1 бод слушаоцу. 
   
  Наслов теме: Анализа резултата идентификације антиеритроцитних антитела у Институту за трансфузију крви Србије у току 2018. године
   
  Предавање: Анализа резултата идентификације антиеритроцитних антитела у Институту за трансфузију крви Србије у току 2018. године, Бојана Рогић, Институт за трансфузију крви Србије

  31.10.2019. у 13 часова   

  Стручни састанак акредитован преко удружења АРТ, за медицинске сестре и техничаре, чланове удружења АРТ, под бројем Д-1836/19, доноси 2 бода предавачу и 1 бод слушаоцу. 
   
  Наслов теме: Детекција Ц3д-комплемент везујућих анти-ХЛА антитела код болесника након трансплантације бубрега
   
  Предавање: Детекција Ц3д-комплемент везујућих анти-ХЛА антитела код болесника након трансплантације бубрега, Стефан Бошковић, Институт за трансфузију крви Србије

  21.11.2019. у 13 часова    

  Стручни састанак акредитован под бројем А-1-2066/19, доноси 2 бода предавачу и 1 бод слушаоцу. 
   
  Наслов теме: Пацијенти са дефицитом FXIII и фибриногена - праћење кроз пројекат РБДД
   
  Предавање: Пацијенти са дефицитом FXIII и  фибриногена-праћење кроз пројекат РБДД, др Марко Сарачевић, Институт за трансфузију крви Србије

  17.12.2019. У 13:00 ч

  Стручни састанак акредитован као тест под бројем Д-1-444/19, доноси 7 бодава предавачу и 5 бодова слушаоцу.

  Предавање: Примена стандарда у оживљавању одрасле особе са кардиореспираторним застојем, спец.струк. мт Драгослав Итов, Градски завод за хитну медицинску помоћ