• О нама

  Ваша локација Институт за трансфузију крви Србије / О нама

  Институт за трансфузију крви Србије је високоспецијализована, научноистраживачка и наставна здравствена установа, референтна за област трансфузиологије.

  Основан је 24. октобра 1944. године под називом Завод за трансфузију крви Србије, са задатком да прикупља крв добровољних давалаца на подручју тадашње савезне државе.

  Током протеклих шест деценија, захваљујући пре свега активностима Института, у Србији је успостављен систем организованог, добровољног, неплаћеног и анонимног давалаштва крви. Пратећи савремена светска достигнућа у области трансфузиологије, Институт је у рутинску праксу уводио савремене методе конзервације крви, различите видове давања крви, развијао концепт усмерене хемотерапије, а у складу са научним сазнањима сукцесивно уводио тестирања крви давалаца на маркере појединих инфективних болести које се могу пренети трансфузијом. У оквиру Института формирано је више лабораторија, основани су национални центри за хемофилију, типизацију ткива и фракционисање плазме. 
  Од оснивања до данас Институт је прикупио, процесирао, тестирао и дистрибуирао преко 2,5 милиона јединица крви, обавио преко 50 милиона лабораторијских анализа и фракционисао више од 500 тона људске плазме. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ИСТОРИЈАТ 

  Оснивање Завода за трансфузију крви Србије 

  Претече:

  • Хируршко одељење Државне болнице у Београду-1934. (прва организована служба давања крви у Србији)
  • Централни хигијенски завод -25.06.1936. (Одсек за трансфузију крви и контролу давалаца)

  Оснивање Завода за трансфузију крви: 24.10.1944.године

  Статус:  

  • Савезна војна установа 24.10.1944.
  • Савезна цивилна установа 10. 1945.
  • Републичка цивилна установа 03. 1946.

  Седиште:

  • Зграда Централног хигијенског завода
  • Просторије Одсека за трансфузију крви (1936-1944)

  Делатност:  

  • Прикупљање крви од бораца учесника НОР-а до 1945.
  • Прикупљање крви од давалаца са бенефицијама до 1951.
  • Тестирање ABO система крвних група

  Први руководилац

  • Др Димитрије Калић

  Први лекари

  • Др Катарина Костић
  • Др Будимир Динић
  • Др Бранимир Симоновић

  Први медицински техничари

  • Вукосава Калчишков
  • Илија Калчишков
  • Бранка Симоновић

  Важни догађаји

  • 1951. - Обављено пресељење Завода у Ул. Свети Сава бр. 39
   - Започето организовано прикупљање крви од неплаћених,добровољних давалаца у сарадњи са ЦК  Југославије
   - Почело рутинско тестирање Rh система крвних група
   - Почело рутинско извођење тестова компатибилности
   - Почело рутинско тестирање крви давалаца на сифилис
  • 1953. - На терен излази прва мобилна екипа - у селу Лешница крај Лознице
   - Отворен је Центар за израду суве плазме
   - Први пут су припремљене компоненте крви (Концентровани еритроцити, Опрани еритроцити, Тромбоцити)
  • 1954. - Први пут су произведени стабилни крвни продукти- албумин и гамаглобулин
   - Започело се сопственом производњом тест реагенаса -  Coombs-ov серум и Anti-D тест серум
   - Почело се са систематским тестирањем крвних група трудница (у АBO систему), а од 1958. и у Rh систему
   - Објављен је први број Билтена за трансфузиологију
  • 1957. - Формирана је лабораторија за коагулацију
  • 1960. - Установљена је специјализација из трансфузиологије
  • 1963. - Формиран је Центар за хемофилију
  • 1965. - Одбрањена је прва докторска дисертација
  • 1967. - Припремљен је први криопреципитат-једна од лабилних крвних компоненти
  • 1970. - Почело се са рутинским тестирањем давалаца на ХБВ (хепатитис Б вирус)
  • 1972. - Формирана је лабораторија за ХЛА типизацију ткива
  • 1974. - Основан је Одсек за плазмаферезе, цитаферезе и амбулантне трансфузије
  • 1979/80 - Формирана је Катедра за трансфузиологију
  • 1980. - Обављене су прве терапијске плазмаферезе сензибилисаних трудница
  • 1984. - Формирана је Реферална лабораторија за имунохематолошке анализе
  • 1987. - Формирано је Одељење за клиничку трансфузиологију
   - Почело се рутинским тестирањем давалаца крви на ХИВ- вирус СИДЕ
  • 1989. - Уведен је информациони систем
  • 1994. - Обављене су прве интраутерусне трансфузије
   - Почело се са рутинским тестирањем давалаца крви на ХЦВ (хепатитис Ц вирус)
  • 1996. - Основана је Секција за трансфузиологију СЛД
  • 2003. - Формирана је PCR лабораторија у оквиру Одељења за ХЛА типизацију ткива 

  Директори Института од оснивања до данас

  • Др Димитрије Калић 1944-1945.
  • Др Миодраг Марковић 1945-1951.
  • Прим. Др Јерина Паула Лах 1951-1969.
  • Прим. Др Будимир Динић 1969-1973.
  • Прим. Др Живадин Ђорђевић 1973-1979.
  • Прим. Др Вукман Глигоровић 1979-2001.
  • Др сц. мед. Градимир Богдановић 2001-2004.
  • Др Снежана Драшковић 2004-2010.
  • Др сц. мед. Снежана Срзентић 2010-2015.
  • Др сц. мед. Градимир Богдановић 2015-2019.
  • Др Весна Мијуцић 2019 -